Etikregler

Adfærdskodeks

Til dem det vedrører

Vores virksomhed har forpligtet sig til at undgå og håndtere negative påvirkninger af basic principper for social, miljømæssig og økonomisk udvikling, som vi forårsager, bidrager til eller er forbundet med via vores forretningsforbindelser.

Derfor har vi bedt alle vores leverandører om at operere i overensstemmelse med kravene i en adfærdskodeks, som kræver, at vores leverandører arbejder hen imod tilpasning til de internationalt anerkendte principper for bæredygtig udvikling; den internationale minimumsstandard for ansvarlig forretningsadfærd.

Vi erkender, at det kræver både tid og ressourcer at etablere de nødvendige processer, der er beskrevet i denne adfærdskodeks, især i de indledende faser. Vi implementerer og vedligeholder lignende processer i vores aktiviteter. Adfærdskodeksen skal derfor forstås som grundlaget for vores samarbejde og dialog om forbedring af systemerne til håndtering af negative påvirkninger af menneskerettigheder, herunder arbejdstagerrettigheder, miljø og bekæmpelse af korruption.

Vi fokuserer på vores leverandørers evne og vilje til at demonstrere løbende forbedringer i forhold til at opfylde kravene i adfærdskodeksen. Vi er overbevist om, at samarbejde og dialog kan resultere i et mere effektivt partnerskab, som begge parter vil drage fordel af.

Nedenstående vejledning har til formål at give dig mere uddybende oplysninger i forbindelse med de korte elementer i adfærdskodeksen. Hvis du har spørgsmål vedrørende dette brev, vores adfærdskodeks, denne vejledning eller vores program for ansvarlig styring af forsyningskæden generelt, er du velkommen til at kontakte vores kontor.